send link to app

HabitXplore


4.8 ( 9728 ratings )
Diensten Lifestyle
Developer: Proctele AB
0.99 USD

Wat zijn Uw gewoonten echt? Dat is een vraag die je kunt beantwoorden met HabitXplore.
Voorbeelden van gewoonten zijn: Kopje koffie drinken, Workout, Gazon maaien, Inkopen, Auto tanken.
Om meer informatie over Uw gewoonten uit te vinden, moet je ze registreren. Dat doet U snel met HabitXplore. De app kan ook Uw gewoonte in een tijdgrafiek tonen, waardoor U een goed overzicht krijgt.

U kunt HabitXplore ook gebruiken om te onthouden wanneer U voor het laatst een taak uitgevoerd hebt.

Met de app kun je:
-Een willekeurig aantal gewoonten registreren
-Snel registreren dat U een gewoonte uitgevoerd hebt
-Precies zien wanneer U de gewoonte laatst uitgevoerd hebt en hoe vaak het is gebeurt in totaal
-Een grafiek maken die laat zien hoe vaak een gewoonte gedaan werd over een periode van tijd
-Een gewoonte-moment verwijderen dat U per ongeluk geregistreerd hebt

Stel, U hebt een paar gewoonten in de tabel toegevoegd. Doe dan het volgende om te registreren dat U een gewoonte uitgevoerd:
-Start de app
-Selecteer een gewoonte in de gewoonte-lijst (de tafel)
-Druk op de OK-toets
-Gedaan!