Skicka länk till app

HabitXplore


4.8 ( 9728 ratings )
Verktyg Livsstil
Utvecklare: Proctele AB
0.99 USD

Med HabitXplore blir det lättare för dig att ta reda på mer om dina vanor.
Exempel på vanor är: Dricka en kopp kaffe, Köra ett träningspass, Klippa gräset, Köpa mat, Tanka bilen.
För att ta reda på mer om dina vanor måste du registrera dem. Det gör du snabbt med HabitXplore. Appen kan också visa en vana i ett tidsdiagram så att du får en god översikt.

Du kan också använda HabitXplore för att komma ihåg när du senast utförde någon syssla.

Med appen kan du:
-Registrera så många vanor du vill
-Snabbt skriva in att du utfört en vana
-Se exakt när du utförde vanan senast och hur ofta den utförts totalt
-Se i ett diagram som visar hur ofta en vana utförts under en tidsperiod
-Ta bort registreringar som du gjort av misstag

Antag att du har lagt till några vanor i tabellen. Då gör du följande för att registrera att du utfört en vana:
-Starta appen
-Välj en vana i vanelistan (tabellen)
-Tryck på Ok-knappen
-Klar!